Djeco,upoznajte svoja prava !

Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Odjel za praćenje prava djece je objavio ovaj tekst u svom pamfletu kako bi pružio određene informacije djeci o njihovim pravima.

Ko je Ombudsmen/zaštitnik prava djece ?
Ombudsmeni za ljudska prava BiH su osobe koje imaju zadatak da štite ljudska prava svih osoba u Bosni i Hercegovini.
Ljudska prava osoba mlađih od 18 godina su ljudska prava djeteta.

Djetetom se u Bosni i Hercegovini smatra osoba od 0 do18 godina života i o zaštiti prava tih osoba su dužni voditi računa svi,uključujući i sve institucije (javne i privatne).Njihova obaveza i zadatak je da uvijek vode računa da se zaštiti najbolji interes djeteta.

Ombudsmani za ljudska prava BiH su osnovali specijalizirani odjel za zaštitu prava osoba mlađih od 18 godina – Odjel za praćenje prava djeteta.

Kada ćeš se obratiti Ombudsmenu ?

Ne oklijevaj ako ti se čini da se neko od tvojih prava krši, kod kuće, u školi, u bolnici, klubu i bilo gdje drugdje i prijavi to Ombudsmenima za ljudska prava BiH.

Postupak ostvarivanja zaštite dječijih prava pred ombudsmenom je uvijek besplatan i hitan.

Djeco, pišite Ombudsmenu…

Svako kome se krše prava može podnijeti ŽALBU Odjelu za praćenje prava djeteta. Ako žalbu ne podnosiš sam,to su u tvoje ime dužni učiniti tvoji roditelji,ali i sve druge osobe čim saznaju da se tvoja prava krše.

Žalbu možeš dostaviti instituciji poštom, neposrednom predajom, telegramom ili elektronskom poštom.

Žalba treba biti potpisana sa naznačenim čitkim imenom i prezimenom žalitelja i naznakom kontakta – adresa i/ili telefon.

Izuzetno, Ombudsmeni mogu postupiti i po nepotpisanoj (anonimnoj) žalbi, ali samo u slućaju kada zbog navoda u žalbi procijene da je žalba osnovana i tvoja prava prekršena.

Kako će ti Ombudsmen pomoći ?

Kada se ŽALBA ocijeni osnovanom, Ombudsmeni otvaraju istragu i provjeravaju sve dostavljene navode i dokaze, ali utvrđuju i nove.

Nakon provedene istrage Ombudsmeni donose odluku – PREPORUKU kojom ukazuju da li se radi o kršenju tvoga prava i ko je odgovoran za kršenje prava.

Da li ste znali ?

Prvi ombudsmen za djecu osnovan je u Kraljevini Norveškoj 1981.godine,čak osam godina prije usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta.

Danas skoro sve evropske države imaju ombudsmene koji štite prava djece.

1997. godine u Trondheimu u Norveškoj je uspostavljena evropska mreža ombudsmena za djecu (ENOC).

Djeco,imate pravo na:
Pravo na preživljavanje i puni razvoj potencijala:
– odgovarajuću ishranu,smještaj i pitku vodu
– obrazovanje
– zdravstvenu zaštitu
– slobodno vrijeme i razonodu
– kulturne aktivnosti
– informaciju o svojim pravima
– imate pravo na dostojanstvo

Pravo na zaštitu od:
– zlostavljanja i zanemarivanja
– iskorištavanja i izrabljivanja
– okrutnosti

Pravo na učešće u odlućivanju na način da:
– izražavate svoja mišljenja i da se vaša prava poštuju
– imate uticaja u pitanjima koja se odnose na vas
– imate pristup informacijama
– se slobodno udružujete sa drugima

DJECO,VAŠA PRAVA SU GARANTOVANA PREMA UN KONVENCIJI O PRAVIMA DJETETA.

UN KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA je univerzalni dokument koji uspostavlja standarde i norme koje država MORA da uvaži kako bi djeci obezbjedila adekvatan rast i razvoj.

Kako nas,ombudsmene,možete pronaći ?

BANJALUKA
Ravnogorska 18, 78000 Banja Luka – BiH
Tel./fax: 051 303 992
E-mail: ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
www: ombudsmen.gov.ba

SARAJEVO
Grbavička 4, 71000 Sarajevo – BiH
Tel.: 033 666 006
Fax: 033 666007
E-mail: ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
www: ombudsmen.gov.ba

BRČKO DISTRIKT
Trg mladih 8/I, 76100 Brčko – BiH
Tel./fax: 049 217 347
E-mail: ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
www: ombudsmen.gov.ba

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Zabilježite trajni link.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s