Kako ZGRADE afirmišu ljudska prava ?

Cjelovita misija

Dana 23.marta 2011. godine ZGRADE prilažu na protokol  ministarstva obrazovanja i nauke KS sljedeći tekst:

Predmet:Zahtjev za saglasnost za potpisivanje Peticije i doniranja knjige “Gradimo mostove,a ne zidove” školskim bibliotekama svih osnovnih škola u KS

Poštovani,

obraćam vam se ispred udruženja ZGRADE koje se bavi edukacijom o ljudskim pravima sa ciljem osnivanja i unapređenja građanskog i demokratskog društva u BiH.

Imajući u vidu značaj i ulogu osnovnog školovanja u razvoju i formiranju ličnosti,a kroz to i afirmacije ljudskih prava,prošle godine smo obavili kratku edukaciju o ljudskim pravima u nekoliko osnovnih škola KS sa akcentom na Konvenciji o pravima djeteta uz anketu.Naše aktivnosti su u skladu sa Evropskom konvencijom, dok se edukacija i anketa direktno oslanjaju na Konvenciju o pravima djeteta (članovi 12(1);13(1) i 42.).

Nastavljajući aktivnosti,a s obzirom da ZGRADE žele unaprijediti opšte stanje ljudskih prava u bh-društvu,a jedan od prvih koraka je i ova saradnja sa osnovnim školama,molimo vas da nam izađete u susret i omogućite potpisivanje Peticije koju vam šaljemo u prilogu ovom pismu.Inicijativa koju realiziramo još od 2009. godine zasniva se na članu 28(a) Konvencije,te želimo da omogućimo sistemsko rješenje da sva djeca na području cijele BiH imaju besplatno osnovno školovanje koje se odnosi, pored ostalog,na besplatne udžbenike i školski pribor.

Zamisao ZGRADA je, koja će biti u dogovoru sa Vijećem roditelja i sa Vijećem učenika, da se organizuje više delegacija učenika koje će podnijeti na potpisivanje Peticiju kako parlamentu,tako vladi i predsjedništvu (i sindikatu) kako bi te državne institucije uvidjele ozbiljnost zahtjeva i da ih djeca ne samo podržavaju,već i da shvataju težinu tih (dječijih) ljudskih prava koje država ne poštuje,a što se može vidjeti iz Izvještaja koji,takođe,prilažemo kao sastavni dio ovog pisma.

Na kraju ZGRADE žele,a u svrhu afirmacije ljudskih prava,da poklone školskoj biblioteci knjigu Gradimo mostove,a ne zidove,koja na jednostavan način u stotinu vježbi približava ljudska prava svakom pojedincu.

Kroz svoje aktivnosti ZGRADE žele razvijati partnerske odnose polazeći od Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara i nevladinog sektora zatim,ZGRADE podstiću kulturu dijaloga,razvoj civilnog društva i dobre uprave u BiH,jer kroz implementaciju ljudskih prava ZGRADE utiču na smanjenje siromaštva.a na podizanje svijesti o važnosti ljudskih prava i sloboda kao temelj pravde,solidarnosti i mira.

Hvala na razumijevanju i srdačni pozdravi.

U četvrtak,07.aprila 2011. godine ZGRADE su dobile:

PREDMET: Odgovor na Zahtjev za saglasnost za potpisivanje Peticije

Cijenjeni,

Udruženje “Zgrade” se obratilo Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Zahtjevom za davanje saglasnosti za potpisivanje peticije i doniranje knjige “Gradimo mostove, a ne zidove” školskim bibliotekama osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.

Naime, Udruženje namjerava, s ciljem unapređenja stanja ljudskih prava, organizirati potpisivanje peticije koja se zasniva na članu 28. Konvencije o pravima djeteta, a koja se odnosi na pravo djece na besplatno obrazovanje i besplatne udžbenike.

Peticija bi se odnosila na podržavanje inicijative za izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju koje će podrazumijevati obavezu vladajućih struktura na svim nivoima vlasti u BiH da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se osigurala sredstva za nabavku besplatnih udžbenika i školskog pribora za sve učenike osnovnih škola na području Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihov socijalni status i bez participacije od strane roditelja, a zatim bi bila proslijeđena institucijama vlasti (Vlada, Parlament, sindikat).

U vezi sa Vašim Zahtjevom, upućujemo na sljedeće:

zahvaljujući obezbjeđivanju potrebnih finansijskih sredstava od strane Vlade Kantona Sarajevo, te dijelom od sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstvo obrazovanja inauke Kantona Sarajevo je u protekle tri godine s uspjehom realiziralo projekat “Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola” kojim su obuhvaćeni svi učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, učenici romske populacije, djeca iz socijalno ugroženih porodica i djeca iz šehidskih porodica. Na ovaj način u Kantonu Sarajevo preko 75% učenika koristi besplatne udžbenike, a naša namjera je, u skladu sa finansijskim mogućnostima, obezbijediti i preostalim učenicima besplatne udžbenike, na šta nas obavezuje i Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.:10/04, 21/06 i 26/08).

Isto tako, u saradnji sa lokalnom zajednicom (općine u Kantonu Sarajevo) u proteklom periodu je za sve učenike iz socijalno ugroženih kategorija obezbijeđen besplatan školski pribor.

Cijeneći namjeru udruženja “Zgrade” da se peticijom, između ostalog, da doprinos na unapređenju stanja u vezi sa navedenom predmetnom problematikom na području cijele Bosne i Hercegovine, odnosno omogući svim učenicima jednako pravo na obrazovanje, mišljenj smo da organizirano potpisivanje peticije u osnovnim školama nije prihvatljiv metod za uspješno ostvarivanje ovog cilja, niti je odgojno-obrazovna ustanova mjesto u kojem bi se predložena aktivnost trebala realizirati.

Mišljenja smo da postoje drugi, adekvatniji načini ostvarivanja cilja koji se odnosi na omogućavanje besplatnog školovanja svih učenika u osnovnoj školi, te Vas obavještavamo da nismo u mogućnosti dati saglasnost na Vaš Zahtjev za organizirano potpisivanje peticije u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

Koristimo se prilikom da preporučimo da iskustvo u vezi sa nabavkom besplatnih udžbenika i pribora za školu koji se primjenjuje u Kantonu Sarajevo, može poslužiti kao primjer dobre prakse za druge kantone koji nisu ispunili ovu obavezu.

Što se tiče Vašeg prijedloga za doniranje knjige “Gradimo mostove, a ne zidove” bibliotekama u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, obavještavamo Vas da smo saglasni sa navedenim prijedlogom, te preporučujemo da u direktnom kontaktu sa Prosvjetno- pedagoškim zavodom organizirate podjelu knjiga u našim školama.

S poštovanjem, ministar u potpisu.

APEL za posjetioce stranice i za sve koji su pročitali Konvenciju o pravima djeteta da daju svoj komentar i doprinos afirmaciji ljudskih prava

ZGRADE na ovom mjestu pozivaju sve roditelje,učenike i zainteresovane za afirmaciju ljudskih prava i implementaciju istih u bh-društvo  da komentarišu Odgovor ministarstva obrazovanja i nauke po pitanjima vezanim za djecu u osnovnim školama i kako se ponašaju najodgovorniji za prava djece u osnovnom školovanju (skrečemo vam pažnju na Konvenciju i na članove 2. -diskriminacija, 4. -dostupnost sredstva, 12. -slobodno izražavanje stavova djeteta, 13. -sloboda informacija koje se tiću djeteta, 17. -dopunjuje prethodne, 18. -pomoć roditeljima za dobrobit djeteta, 28.(a) -kakvo treba da bude osnovno školovanje;besplatno za sve ili samo za većinu učenika(?) , 42. -obaveza države da obznani principe Konvencije) ako znamo da mnoge konvencije ističu obaveze i dužnosti države,a u najboljem interesu djeteta.ZGRADE vam daju priliku da ovdje ocijenite domaće institucije.Napišite komentar !

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Zabilježite trajni link.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s