Razmislite

Ovo što budete dalje čitali su citati međunarodnih dokumenata o zaštiti ljudskih prava koje je ratificirala država Bosna i Hercegovina

Države-članice…priznaju pravo svakom licu na socijalno obezbjeđenje, uključijući tu socijalno osiguranje.

Treba da bude pružena što šira zaštita i pomoć porodici koja je prirodni i osnovni sastavni dio društva, posebno za njeno obrazovanje i za ono vrijeme za koje ona snosi odgovornost za izdržavanje i vaspitanje djece o kojima se brine…

Treba da bude pružena posebna zaštita majkama…

Države-članice…priznaju prava svakom licu na životni standard dovoljan za njega samog i njegovu porodicu, ubrajajući tu i dovoljnu hranu, odjeću i smještaj, kao i stalno pobiljšanje njegovih uslova života.

Države-članice …priznajući osnovno pravo koje ima svako lice na zaštitu od gladi…

Države-članice …su saglasne…da obrazovanje treba da omogući svakom licu da igra korisnu ulogu u slobodnom društvu, da potpomaže razumijevanje, toleranciju i prijateljstvo između svih naroda i svih rasnih i etničkih ili vjerskih grupa i da podstiče razvoj djelatnosti UN na očuvanju mira.

Države-članice…priznaju…osnovno školovanje mora da bude obavezno i svima dostupno besplatno;

Svaka država-članica…koja, u trenutku kada postaje članica, nije još mogla da obezbjedi u svojoj metropoli ili na teritorijama pod svojom upravom, obaveznu i besplatnu osnovnu nastavu obavezuje se da izradi i donese u roku od dvije godine iscrpan plan mjera potrebnih za postupno ostvarenje, u razumnom broju godina koje utvrdi taj plan, punu primjenu principa obaveznog besplatnog osnovnog školovanja za sve.

Države-članice…obavezuju se da podnesu…izvještaje o mjerama koje budu usvojile kao i o napretku postignutom u cilju obezbjeđenja poštivanja prava…

Države-članice…podnose…izvještaje po etapama, prema programu koji će izraditi Ekonomski i socijalni savjet u roku od jedne godine računajući od dana stupanja na snagu (ovog ratificiranog dokumenta)…

Porodica je prirodna i osnovna društvena jedinica i ima pravo na zaštitu društva i države.

Svako, kao član društva, ima pravo na socijalno osiguranje i pravo da ostvaruje ekonomska, socijalna i kulturna prava neophodna za svoje dostojanstvo i za razvoj svoje ličnosti putem državne pomoći i međunarodne saradnje, a u skladu s organizacijom i sredstvima svake države.

Svako ko radi ima pravo na pravičnu i povoljnu naplatu koja njemu i njegovoj porodici osigurava čovjeka dostojan opstanak i koja se, po potrebi, dopunjuje drugim sredstvima socijalne zaštite.

Svako ima pravo na životni standard koji odgovara zdravlju i dobrobiti njega samog i njegove porodice, uključujući hranu, odjeću, stan i ljekarsku njegu i potrebne socijalne usluge, kao i pravo na osiguranje za slučaj nezaposlenosti, bolesti, nesposobnosti ili drugog pomanjkanja sredstava za život u prilikama koje su izvan njegove moći.

Porodica je prirodni i osnovni sastavni dio društva i ima pravo na zaštitu društva i države.

Države-članice obavezuju se da poduzmu hitne i efikasne mjere, naročito u oblasti nastave, odgoja, kulture i informacije u svrhu borbe protiv predrasuda koje vode rasnoj diskriminaciji i potpomaganju razumijevanja, tolerancije i prijateljstva među narodima, rasnim ili etničkim grupama kao i unapređenje ciljeva i principa Povelje UN, Opšte deklaracije o pravima čovjeka, Deklaracije UN o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije…

Podsječajući da Opšta deklaracija o ljudskim pravima UN je proglasila da djetinjstvo ima pravo na posebnu brigu i pomoć;

Ubijeđeni da bi porodici, kao osnovnoj grupi društva i prirodnom okruženju za rast i dobrobit svih članova, a naročito djece, trebalo pružiti potrebnu zaštitu i pomoć, tako da bi mogla preuzeti potpuno svoje obaveze u okviru ljudske zajednice;

U svim akcijama u vezi sa djecom, bez obzira da li ih preduzimaju javne ili privatne društvene dobrotvorne institucije, sudovi, upravne vlasti ili zakonska tijela, najbolji interes djeteta biće od prvenstvenog značaja.

Države-potpisnice će poduzeti sve odgovarajuće zakonske, upravne i druge mjere za implementaciju prava…Što se tiće ekonomskih, društvenih i kulturnih prava, države-potpisnice će poduzeti takve mjere do krajnjih granica njima dostupnih sredstava, a tamo gdje je to potrebno i u okvirima međunarodne saradnje.

Države-potpisnice če do krajnje moguće mjere osigurati preživljavanje i razvoj djeteta.

Dijete će biti registrirano odmah nakon rođenja i imaće od rođenja pravo na ime, pravo da stekne državljanstvo i koliko je to moguće pravo da poznaje svoje roditelje i da se oni brinu za njega.

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Zabilježite trajni link.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s