Autorove arhive: arminmeth

Anomija i solipsizam vladaju BH-društvom

Bosanskohercegovačkim društvom već dugo vladaju anomija i solipsizam. Obe pojave su se duboko uvukle u svaku poru društva, tako da ih više niko, sem rijetkih izuzetaka, i ne doživljavaju kao pojave, već kao svakodnevni život i kao nešto što se … Nastavi čitati

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

Inicijativa

APEL-POZIV-MOLBA svima koji mogu pomoći!!! Pokretanje inicijative za strateško parničenje   Naše udruženje prvenstveno usmjerava aktivnosti na zagovaranje i edukaciju o ljudskim pravima i time doprinosimo vladavini prava i većoj afirmaciji, prevenciji i poštivanju ljudskih prava. Strateško parničenje je jedna … Nastavi čitati

Objavljeno Uncategorized | 1 komentar

Imamo li pravo zaboraviti ljudska prava ?!

Svakoj vladi MORAMO postaviti kao PRIORITET ljudska prava!!! Šta je nama i svakom pojedincu osnovna obaveza prema ratificiranim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima?! Evo šta je moja preporuka na bilo koje nove zakone ili ODGOVOR na neoliberalni ili na bilo … Nastavi čitati

Objavljeno Uncategorized | 1 komentar

Kapitalizam

Kapital je vrijednost koja na bazi kapitalističkih društvenih odnosa donosi svome vlasniku višak vrijednosti. Prema tome novac, sredstva za proizvodnju, objekte, zemlju itd. postaju kapital tek onda kada su u vlasništvu i kada postoji radna snaga koja se unajmljuje i … Nastavi čitati

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

Fašizam

S obzirom da se često koristi termin fašizam, evo nekoliko činjenica o ovoj pojavi koja još živi, u raznim ostacima, u Evropi, ali i šire. Tvorac fašizma je Benito Musolini, koji je nekad bio socijalist (urednik socijaldemokratskog lista Avanti), kasnije … Nastavi čitati

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

EPIDEMIJA KORUPCIJE

Korupcija se definiše kao zloupotreba položaja i vlasti radi ostvarivanja lične koristi. Istorija korupcije je jako duga i stara je preko 3000 godina, a spominje se u zakonima koji zabranjuju primanje mita u sudskim sporovima. Međutim, mito nije jedini oblik … Nastavi čitati

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

VAŽNOST CIVILNOG DRUŠTVA, ALI I NEVLADINOG SEKTORA U PRIMJENI LJUDSKIH PRAVA

BEZ FUNKCIONALNOG RAZUMIJEVANJA LJUDSKIH PRAVA NEMA PROMJENA U BH-DRUŠTVU Švajcarci su na referendumu odbacili prijedlog ograničavanja menadžerskih plata na nivo od 12 plata najslabije plaćenog zaposlenog. Mlada studentica Jovana Kljajić, iz Mrkonjić Grada, neće pristati na raspad BiH. Kakva je … Nastavi čitati

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

Dokle…

… ovo podnositi!? Jedne prilike mi je pod ruku došla, valjda ima noge, knjiga sa naslovom Kriminologija. Kasnije sam saznao da se koristi na pravnom fakultetu kao udžbenik. Evo šta u njoj piše: “… tema kriminologije je konflikt, odnosno činjenica … Nastavi čitati

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

Zašto prioritet ljudskim pravima!

Barbarizacija društva Istorijski, politički i ekonomski, dakle isplativo, gledano svako novo uspostavljanje vlasti definiše, na sebi svojstven način, odnos prema javnom, opštedruštvenom dobru, ili kraće; prema ljudskim pravima. Stanovnici bi mogli preživjeti i rekonstrukciju, promjenu i krivu interpretaciju prošlosti i … Nastavi čitati

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

DEMOKRATIZACIJA – ljudska prava i demokratija

Nacionalizmi i etatizmi nisu nikada išli ruku pod ruku sa demokratijom i ljudskim pravima Mnogo je važnije razvijati instrumente i mehanizme za PREVENCIJU ljudskih prava od institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava i koje djeluju tek nakon što su … Nastavi čitati

Objavljeno Uncategorized | Komentariši