O nama

Mi smo neprofitno, nestranačko, nereligiozno i nevladino udruženje za edukaciju i afirmaciju ljudskih prava

OTVORENI APEL ZA SARADNJU UPUĆEN SVIMA

Poštovani čitaoci i svi posjetioci ove stranice !

Potpišite peticiju za besplatno osnovno školovanje:

http://www.onlinepeticija.com/peticija_za_besplatno_osnovno_kolovanje_na_podruju_bosne_i_herceg

Ovom prilikom želim, bukvalno sve, da pozovem na saradnju i da konkretno, kao moji sugrađani, date svoj doprinos u sredini u kojoj živite na afirmaciji ljudskih prava. Svako od nas može dati mali, ali značajan doprinos u afirmaciji ljudskih prava, jer se jedino tako možemo boriti protiv negativnih pojava u našem društvu kojima svjedočimo svakodnevno i pored činjenice da imamo zakone.

Pa,U ČEMU JE PROBLEM (!?) – možda se pitate !

Ako pažljivo pročitate sljedeću rečenicu mnoge stvari će vam biti jasnije i sami ćete naći mnoge odgovore: u biti, u srži svih problema, konflikata, neshvatanja, nesporazuma, nejasnoća, svađa, pa i tuča i ako hoćete i ratova – kako u porodici, na ulici, poslu, školi, na pijaci, putovanju, na fudbalskoj utakmici, u drumskom saobraćaju, kada sklapate ugovor ili kada nešto kupujete ili prodajete, ili kada tražite vizu za put u drugu državu i more drugih primjera je NEPOŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA !!! Mnogi ljudi ne poštuju ljudska prava iz neznanja – EDUCIRAJMO IH, ali mnogi (ne)ljudi to čine namjerno i za takve postoje zakoni prema kojima se mogu i trebaju KAZNITI srazmjerno šteti koju su načinili.

Imajući u vidu činjenicu da bh-društvo još nije konstituisano kao demokratsko, ali ni kao građansko društvo vizija ZGRADA, a u biti i ovog apela, je življenje ljudskih prava što u najkračem znači: za svakog pojedinca obezbjediti krov nad glavom, minimum komunalnih usluga, doručak, ručak, večeru, primarnu zdravstvenu zaštitu, adekvatnu odjeću i obuću te besplatno osnovno školovanje – sve ovo je definisano međunarodnim dokumentima koje je ratificirala država Bosna i Hercegovina, a sve ovo radi iznalaženja sistemskih rješenja.

Polazeći od gore iznesenih postulata imanentnih svakom ljudskom biću ZGRADE podstiću aktivizam, kulturu dijaloga, razvoj civilnog društva i dobru upravu u Bosni i Hercegovini, a kroz međusektorski dijalog i saradnju.

Kontaktirajte nas !

SVI VI KOJI ČITATE OVU STRANICU TREBA DA ZNATE DA POLITIČARE SLUŠATE SVAKI DAN, A ZGRADE VAM PRUŽAJU PRILIKU DA IZNESETE SVOJE MIŠLJENJE KAKO O POLITIČARIMA TAKO I O ZBIVANJIMA U DRUŠTVU-ISKORISTITE PRILIKU DA ZAJEDNO BUDEMO AKTIVNIJI !!!

NEKA SE I VAŠE MIŠLJENJE CIJENI !!!

ZGRADE su nevladina organizacija sa ciljem da ostvare zajedničke ili javne interese, a pri tome ne ostvaruju profit. ZGRADE djeluju na cijelom području Bosne i Hercegovine. Ciljevi i aktivnosti ZGRADA ne uključuju angažiranje u predizbornoj kampanji bilo koje vrste, prikupljanje sredstava za kandidate ili financiranje kandidata ili političkih stranaka; što znači da ZGRADE ne učestvuju u osvajanju političke vlasti.

Ciljevi udruženja ZGRADE su:

1. Edukacija o ljudskim pravima i afirmacija ljudskih prava u bh-društvu,a prvenstveno onih koji su prepoznali ovaj problem i koji osjećaju potrebu za ovim vidom edukacije. ZGRADE se obraćaju svima onima koji se osjećaju OBESPRAVLJENIM,a na prvom mjestu onima koji nemaju sredstava za prosti biološki opstanak (ovo znači NE IMATI sredstava za doručak, ručak i večeru), obraćamo se onima kojima je USKRAĆENO pravo na dom – na krov nad glavom, obraćamo se onima koji su prepoznali problem osnovnog školovanja i da ovo školovanje treba da bude BESPLATNO (ovo znači da su udžbenici besplatni, prijevoz do škole besplatan i sendvič i topla šolja mlijeka ili čaja je besplatna u školi za svakog učenika), obraćamo se onima koji rade, a nisu prijavljeni i obraćamo se onima koji rade, a čiji prekovremeni rad nije adekvatno plaćen ili nije nikako plaćen, obraćamo se onima koji su prepoznali značaj ženskog neplaćenog rada, koji vide značaj i ulogu SOLIDARNOSTI u bh-društvu itd.

2. Upoznavanje sa dokumentima o zaštiti ljudskih prava.
-Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
-Međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima
-Međunarodni sporazum o ekonomskim,socijalnim i kulturnim pravima
-Konvencija o pravima djeteta
-Evropska konvencija o ljudskim pravima
Ovo su samo nazivi međunarodnih dokumenata iz kojih se može zaključiti kojom se tematikom bave, a kasnije će biti detaljnije obrazloženi svi dokumenti o zaštiti ljudskih prava koji su relevantni i za bh-društvo.

3. Upoznavanje sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

4. Informisanje o tome koje je dokumente o zaštiti ljudskih prava ratificirala BiH 2002.godine i dalje.

5. Izgradnja kapaciteta za prevenciju kršenja ljudskih prava.

6. Izgradnja mreže ljudskih prava u kojoj će svaki pojedinac biti stražar-alarm u čuvanju ljudskih prava, ali i u signaliziranju kršenja i pokušaju kršenja ljudskih prava.

7. Razvijanje volonterskog rada u oblasti ljudskih prava i volonterskog rada u opšte.

8. Informisanje o sudskim presudama iz oblasti ljudskih prava Suda za zaštitu ljudskih prava u Strazburu i o njihovom značenju.

9. Osnivanje biblioteka s naglaskom na ljudska prava uz pokretanje novih projekata iz oblasti ljudskih prava s naglaskom na kulturu u opšte.

10. Afirmacija građanskog društva.

11. Afirmacija demokratskog društva i vrijednosti demokratije.

12. Unapređenje prava nacionalnih manjina i prava manjina po bilo kom drugom osnovu.

13. Propagiranje kulturne dekontaminacije.

14. Afirmacija etike i ekologije.

15. Aktivnosti na usklađivanju domaćih zakona sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a tamo gdje nije moguće implementirati Ustav i zakone BiH uvesti u praksu Evropsku konvenciju; Ustav BiH, član2.(2).

16. Borba za ukidanje siromaštva i kvalitetnija pomoć socijalno ugroženim.

17. Uspostavljanje kontakata i saradnja sa drugim udruženjima, institucijama, organizacijama, pravnim i fizičkim licima koja se bave ljudskim pravima ili se tim aktivnostima mogu unaprijediti, afirmisati, promovisati i zaštititi ljudska prava.

18. Druge aktivnosti od značaja za ostvarivanje ciljeva ZGRADA kao što su solidarnost, obzir prema drugom i drugačijem, kalendar ljudskih prava, radionice itd.

ZGRADE žele pokrenuti na razmišljanje o svakodnevnim temama koje su vezane sa ljudskim pravima, jer je svaki segment života u većoj ili manjoj vezi sa jednim ili sa više ljudskih prava. Tako na primjer parkiranje automobila (bolje reći ostavljanje automobila) na mjestu koje nikako nije prikladno za parkiranje narušava slobodu kretanja i pješaka i normalan saobraćaj drugih automobila, ali može postati nepremostiva prepreka za pješaka-invalida u kolicima, pa tako nepropisno parkiran automobil ugrožava slobodu kretanja i pješaka i invalida,a i drugih u automobilima. Ovaj primjer sam naveo kao jedan od svakodnevnih gdje do izraza dolaze obzir prema drugom i solidarnost, kako bi se na jednom jednostavnom svakodnevnom (banalnom) primjeru vidjela višeznačnost i isprepletenost ljudskih prava.

ZGRADE od septembra 2009.,realizuju pilot-projekat pod nazivom I ja imam pravo na besplatno osnovno školovanje koji ima za cilj implementirati besplatno osnovno školovanje za sve na teritoriji cijele države BiH.

ZGRADE pozivaju sve na saradnju i zajedničko djelovanje.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s